HTML

Pénztörténet

A blog a pénz történetével foglalkozik, főleg numizmatikával, azaz érmékkel, de szó lesz bankjegyekről, pénzhelyettesítőkről, a pénz történetével foglalkozó kidaványokról, könyvekről, újságokról és katalóguskoról. A fő témakör: a Római Birodalom III-IV-ik századi, és a középkori magyar érme kibocsájtás X-XVI. század között.

Friss topikok

Numizmatikai blog

2014.03.06. 12:27 Pénztörténet

A Magyar Numizmatikai Társulat Évkönyveinek tartalomjegyzéke

Címkék: Magyar Numizmatikai Társulat Évkönyve

A Magyar Numizmatikai Társulat Évkönyve 1970

Kiadás: 1971.

Gedai István dr.:
Románkori magyar éremművészet    5
(1970. március 10.)
        
Varannai Gyula dr.:
Aszklepiosz és a kigyó a magyar orvosérmeken
(1970. szeptember 17.)      11

Mócsy János dr.:
Egy ritka perinthosi medaillon
(1970. október 15.)      21

Biró Tiborné Sey Katalin dr.:
Római pénzforgalom Pannóniában
(1970. november 12.)      27

Pohl Artur:
Szerb - magyar vonatkozások a középkori pénzverésben
(1970. december 10.)      38


A Magyar Numizmatikai Társulat Évkönyve 1971

Kiadás: 1972.


II. ULÁSZLÓ EZÜSTPÉNZVERÉSE
(1971. január 14.)
Lakos János    5

HAMISITVANYOK A VEGYÉSZ SZEMÉVEL
(1971. február 11.)
Káplár László dr.    28

XX. SZÁZADI MAGYAR ÉREMMÜVÉSZEK KÜLFÖLDÖN
(1971. március 11.)
Gosztonyi József    53

XVII-XVIII. SZÁZADI FAPIONOK
(1971. április 15.)
Pál Ferenc    64

PÉNZHAMISITÁS MAGYARORSZÁGON A XVI. SZÁZADBAN
(1971. május 13.)
Kahler Frigyes dr.    84

SISAK ÉS DIADÉM
NUMIZMATIKAI ADATOK A BIZÁNCI CSÁSZÁRKORONA KIALAKULÁSÁHOZ (1971. szeptesber 23.)
Váczy Péter dr.    96

GOLDMUNZEN IN DEN MITTELALTERL_ICHEN MÜNZFUNDEN DER
BÜHMISCHEN LANDER (ARANYPÉNZEK A CSEHORSZÁGI KÖZÉP-
KORI ÉREMLELETEKBEN)
(1971. október 7.)
Emanuela Nohejlova-Pratova dr.    131

KINAI NUMIZMATIKAI KÉRDÉSEK
(1971. november 11.)
Ferenczy Mária dr.    143

A VIMINATIUM-I RÓMAI COLONIALIS PÉNZVERÉS
(1971. december 9.)    153
Pál Imre

CSATKAI ENDRE (EMLÉKBESZÉD A MNT SERLEGVACSORÁJÁN)
(1971. december 2.)
Kőhegyi Mihály    164

HIBAJEGYZÉK
az Évkönyv előző, 1970. évi kötetéhez    167
A MAGYAR NUMIZMATIKAI TÁRSULAT ÉVKÖNYVE 1972.

Kiadás: 1973.


A DREZDAI NEMZETKÖZI NUMIZMATIKAI ÉRTEKEZLET ÉS
KIALLITAS MAGYAR RÉSZTVEVÖINEK BESZÁMOLÓJA
/1972. január 13./
Dr. Akoshegyi Ferenc     5
Dr. Káplár László    9
Dr. Papanek János    13

Vadász György:
Esztétikai kérdések a modern magyar pénzekről
/1972. február 17./      19

Rádóczy Gyula:
Az Osztrák-Magyar Monarchia pénzügyei a XIX. század második felében
/1972. március 16./      43

Dr. Gedai István:
A magyar pénzverés kezdetének problémái
/1972. április 20./      69

Dr. Paulinyi Oszkár:
A körmöcbányai kamara 1434-35 évi számadása /MÜhelybeszámoló./
/1972. május 18./

Dr. Bernhard Koch:     
Kölcsönhatások a középkori osztrák és magyar pénzügyekben.        
/1972. szeptember 21  /    95
        
Lubomir Nemeskal:
A cseh pénzverés jelentősége a tallérverés kezdetekor
/1972. november 2./    123

A SZOVJET-MAGYAR TÖRTÉNÉSZ VEGYESBIZOTTSÁG MAGYARORSZÁGI ÜLÉSSZAKÁNAK NUMIZMATIKAI SZEKCÓJÁBAN ELHANGZOTT

ELŐADÁSOK

Dr. Biróné Sey Katalin:
Bizánci pénzek a Kárpátmedencében      131

Dr. Gedai István:
Pénzforgalom a magyaroknál a X. században és az önálló pénzverés kezdete 139    

V. L. Janin:
A régi orosz pénzrendszer kialakulása      151

Kőhegyi Mihály:
Római pénzek szarmata sirokban /1972. december 14./    173


AZ EÖTVÖS LORAND TUDOMÁNYEGYETEM MAGYAR-LENGYEL TUDOMÁNYOS ÖLÉSSZAKÁN ELHANGZOTT ELŐADÁS

Dr. Gedai István:
A magyar numizmatika keleti vonatkozásai      189

Pál Ferenc:
Zák Ede
/Serlegvacsorai megemlékezés/
/1972. december 7./      199A MAGYAR NUMIZMATIKAI TÁRSULAT ÉVKÖNYVE 1973.

Kiadás: 1980.


Dr. Kahler Frigyes
DEBRECEN VÁROS ÉS HAJDÚ VARMEGYE SZÜKSÉGPÉNZEI 1919-BŐL     
(1973. január 25.)

Dr. Makai Ágnes
AZ 1848-49-ES SZABADSÁGHARC KATONAI KITÜNTETÉSEI 25
(1973. február 15.)

Nagy Ádám
ADALÉKOK MARIA TERÉZIA PÉNZVERÉSÉHEZ    41
(1973. március 22.)

Kócziánné Szentpéteri Erzsébet ALAGÚT- ÉS HÍDBÁRCÁK
(1973. április 19.)

Nagy Lóránt
A SZLAVON DÉNÁROK TÁRSADALMI TARTALMA    63
(1973. szeptember 20.)

Dr. Fitz Jenő
A VIMINACIUMI PÉNZVERDE MŰKÖDÉSE 75
(1973. október 18.)

Roznai István
BANYASZATI VONATKOZÁSÚ ÉRMEK (1973. november 15.) 85

Dr. Gert Hatz
NÉMET ÉRMÉK SVÉDORSZAG VIKING-KORI LELETEIBEN 107 0973. október 4.) 107A MAGYAR NUMIZMATIKAI TÁRSULAT ÉVKÖNYVE 1974.

Kiadás: 1980.


Dr. Gedai István:
BESZÁMOLÓ AZ 1973. ÉVI NEMZETKÖZI NUMIZMATIKAI KONGRESSZUSRÓL     5
(1974. január 24.)

Buza János:
A TALLÉR ÉS A MAGYAR ARANY ÁRFOLYAMA A TÖRÖK URALOM UTOLSÓ HARMADÁBAN  11
(1974.február 14.)

Dr. Mahler Frigyes:
I JABB ADATOK A XIX. SZÁZADI PAPÍRPÉNZFORGALOM ES HAMISÍTAS TÖRTÉNETÉHEZ 25
(1974.  március 14.)

Kőszegi Tivadar:
NYUGATI ÉS KELETI KELTAK PÉNZEI 53    
(1974. április 18.)

Huszár Lajos:
A MAGYAR ARANYFORINT SZEREPE EUROPA KÖZÉPKORI PÉNZFORGALMÁBAN 67
(1974. máj us 16.)

Madarász Ferenc:
HADGYAKORLATI EMLÉKÉRMEK 77
(1974. október 17.)

Jasinszky István:
A LENGYEL PAPÍRPÉNZ KIBOCSAJTAS TÖRTÉNETE 83
(1974. november 21.)

Pohl Artur:
A FRIEZACHI DENAROK MAGYARORSZÁGI FORGALMÁHOZ 93
(1974. december 12.)A MAGYAR NUMIZMATIKAI TÁRSULAT ÉVKÖNYVE 1975.

Kiadás: 1980.


Kahler Frigyes:
A MAGYAR NUMIZMATIKAI TÁRSULAT DEBRECENI CSOPORTJÁNAK TÖRTÉNETÉBŐL 3
(1975. január 23.)

Dr. Varannai Gyula:
SZERZŐI JOG A MAGYAR ÉREMMŰVÉSZETBEN 25
(1975. március zo.)

Thuróczy Rezső: A RÓMAI PÉNZEK VERŐTŐ KÉSZÍTÉSÉNEK TECHNIKÁJA 31
(1975. április 17.)

Dr. Ferenczy Mária:
A PÉNZFORGALOM ÁLLAMI SZABALYOZASA A KÖZÉPKORI KÍNÁBAN 35
(1975. május 15.)

Biróné Sey Katalin:
BRIGETIO LELŐHELYES ÉRMEI ÉS PÉNZFORGALMANAK KÉRDÉSEI 47
(1975. szeptember 18.)

Auer Miklós:
MAGYARORSZÁGI SZABADKŐMŰVES JELVÉNYEK 51
(1975. október 16.)

Redő Ferenc:
GYAKORISÁG-VIZSGÁLATOK A NUMIZMATIKÁBAN 61
(1975. november 20.)

Pohl Artur:
A KOVAREZMIAI MOHAMEDÁNOK SZEREPE A MAGYAR KÖZÉPKORI PÉNZVERÉSBEN 79
(1975. december II.)

Kahler Frigyes:
EMLÉKBESZÉD H. FEKETE PÉTERRŐL      87
(Serlegvacsorai megemlékezés)
1975. december 18.)
A MAGYAR NUMIZMATIKAI TÁRSULAT ÉVKÖNYVE 1976.

Kiadás: 1981.


Gonda Lajos:
AZ ÁLLAMI PÉNZVERŐ UJJÁSZÜLETÉSE 1945 UTÁN    5

Ruda Ilona:
A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG KITÜNTETÉSI RENDSZERE    15

Martin Ferenc:
KIEGÉSZÍTÉS A RÓMAI CSÁSZÁRKORI PÉNZEK OSZTÁLYOZÁSÁHOZ    21

Bánkuti Imre:
A KURUC ÁLLAM PÉNZVERÉSÉNEK ÉS PÉNZEINEK TÖRTÉNETE    35

Huszár Lajos:
CSEH GARASOK SZEREPE MAGYARORSZÁGON A XV. SZ. ELEJÉN    47     

Tálas Géza:
GONDOLATOK A MAGYAR KITÜNTETÉSEK TÖRTÉNETÉRŐL    57

Pohl Artúr:
A MOLDVAI ÁLLAM ÉS PÉNZVERÉSÉNEK KEZDETE    63

Dr. Varannai Gyula:
SERLEGVACSORAI MEGEMLÉKEZÉS DR. SMIDT LAJOSRÓL    73A MAGYAR NUMIZMATIKAI TÁRSULAT ÉVKÖNYVE 1977.

Kiadás: 1982.


Gosztonyi József:
MAI MAGYAR ÉREMMŰVÉSZET      5

Bíró Miklós:
A MAGYAR NEMZETI BANK PÉNZÉRME-KIBOCSÁTÁSÁRÓL    19

Kőmíves István:
A PÉNZ, MINT A TÁRSADALMI FEJLŐDÉS VETÜLETE    29

Huszár Lajos:
LENGYEL RÉZPÉNZVERÉS NAGYBANYÁN 1664-ben    35

Dr. Bakos Miklós:
A VIMINACIUMI KOLONIÁLIS PÉNZVERÉS NÉHÁNY KÉRDÉSE    43

Dr. Jeszenszky Ferenc:
A FORINT SZÜLETÉSE    47

RádóczY Gyula:
PÉNZVERÉSI ADATOK MARIA TERÉZIA KORÁBÓL    59

Bíróné Sey Katalin:
ANTIK PÉNZEK EGYKORÚ HAMISITVANYAI A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM ÉREMTARÁNAK A GYŰJTEMÉNYÉBEN    71

Nyitrai István:
AZ OSZMÁN BIRODALOM PÉNZÉRMÉI    75

Hunya Zoltán:
MEGEMLÉKEZÉS BORS LAJOSRÓL      85
A MAGYAR NUMIZMATIKAI TÁRSULAT ÉVKÖNYVE 1978.

Kiadás: 1984.


Gosztonyi József:
A LÓ ÉS LOVAS ABRAZOLASA A MAGYAR ÉREMMOVÉSZETBEN    5

Divo, Jean-Paul:
NAPOLEONISCHE MÜNZEN UND MEDAILLEN    21
NAPÓLEONI PÉNZEK ÉS EMLÉKÉRMEK    29

dr. Kupa Mihály:
KORONA-LEI 1918-1919   39

Bíróné Sey Katalin:
A KELTÁK ÉS PÉNZVERÉSÜK A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN    53

dr. Káplár László:
EURÓPAI ÉS HAZAI HELYZETKÉP A NUMIZMATIKA FEJLŐDÉSÉRŐL A XIX. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN    57

V. Székely György:
SZLAVÓN BANI PÉNZVERÉS    69

H. Hídvégi Erzsébet:
A PÉNZEK RESTAURALASA    83

L. Kovásznai Viktória:
REMÉNYI JÓZSEF ÉREMMŰVÉSZETE      87

dr. Csillag Ferenc:
DR. MÓCSY JANOS      99A MAGYAR NUMIZMATIKAI TÁRSULAT ÉVKÖNYVE 1979.

Kiadás: 1984.


Gosztonyi Józsej:
A MAGYAR SZÍNHÁZ AZ ÉREMMŰVÉSZETBEN    5    

Nagy Ádám:
A XVI. SZÁZADI DÉL-MAGYARORSZAGI PÉNZFORGALOM EGY LELET TÜKRÉBEN      19

dr. Kupa Mihály:
PÉCS—BARANYA KÖZTÁRSASÁG PÉNZJEGYEI      27

dr. Bakos Miklós:
AZ ELSŐ TETRARCHIA FOLLISAI    37

Trencan, Ludovít:
BANYAPÉNZEKRŐL    43

Barna János:
AZ ALEXANDER SEVERUS-KORI GAZDASÁGI HELYZET TÜKRÖZÖDÉSE A KORABELI PÉNZVERÉSBEN    53     

Székely Dénes:
SERLEGVACSORAI MEGEMLÉKEZÉS ÁKOSHEGYI FERENCRŐL    59A MAGYAR NUMIZMATIKAI TÁRSULAT ÉVKÖNYVE 1980.

Kiadás: 1984.


Dr. Gedai István:
AZ INTERNATIONAL NUMISMATIC COMMISSION    5

B. Nánási Eva:
A BUDAPESTI PÉNZVERDE TÖRTÉNETE 1918-1927. KÖZÖTT    12

Dr. Gedai István:
A MAGYAROK KAPCSOLATA A IX-XI. SZÁZADI NORMANN-ARAB KERESKEDELEMMEL    25

Dr. Óvári Férenc:
ADATOK AZ ANTIOCHIAI VERDE MŰKÖDÉSÉHEZ III. GORDIANUS ÉS PHILIPPUS ALATT    37     

Madarász Ferenc:
FABRICZY KOVÁTS MIHALY HUSZÁREZREDES EMLÉKÉRME    49     

Dr. Kahler Frigyes:
AZ ÚJKORI PÉNZHAMISÍTÁS NÉHÁNY KÉRDÉSE    61

Sz. Lukács János:
MARIA TERÉZIA KORÁNAK RENDJELEI És KITÜNTETÉSEI    86

Dr. Grad Gusztávné:
CARACALLA EGY PUBLIKÁLATLAN PÉNZE A SEVERUSI PÉNZVERÉS TÜKRÉBEN      95

Dr. Nagy Lóránt:
SERLEGVACSORAI MEGEMLÉKEZÉS AMBRUS BÉLÁRÓL    105     
A MAGYAR NUMIZMATIKAI TÁRSULAT ÉVKÖNYVE 1981-82.

Kiadás: 1991.


Dr. Kupa Mihály:
A DEBRECENI KORMÁNY PÉNZSZERZÉSI TÖREKVÉSEI 1944-45-BEN     5

Gosztonyi József:
KISS-NAGY ANDRÁS ÉREMMŰVÉSZETE     17

Krasznai Krisztina:
A XIX. SZÁZAD PÉNZSZÖVETSÉGEINEK UTÓÉLETE, A NEMZETI VALUTÁK "ELSZAKADÁSA" AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN    33

Héri Vera:
BARTÓK BÉLA AZ ÉRMEKEN     49

Dr. Káplár László:
A FORINT VERÉSÉNEK ELŐKÉSZÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÚJABB ADATOK     61

Torbágyi Melinda:
NAGY SÁNDOR PÉNZVERÉSE     91

Dr. Grád Gusztáv:
A RÓMAI CSÁSZÁROK NŐI CSALÁDTAGJAINAK MEGJELENÉSE A PÉNZEKEN     101

Dr. Győrffy György:
A MAGYARORSZÁGI DUKÁTUS     125

Kolbjlórn Skaare:
VIKING NUMIZMATIKAI KÉRDÉSEK     135

Dr. Kupa Mihály:
PENGŐ PÉNZRENDSZERÜNK KÜLÖNLEGES FIZETÉSI ESZKÖZEI     147

Bíró Tiborné:
RÓMAI VERŐTŐ AQUINCUM VÁROSÁBÓL     163

Nagy Ádám:
NUMIZMATIKAI LELŐHELYEK CSONGRÁD MEGYÉBEN

V. Székely György:
HUNYADI MÁTYÁS MADONNÁS DENÁRAI A HAZAI PÉNZFORGALOMBAN     177

Madarász Ferenc:
A MAGYAR SÁRKÁNYREND     191

SERLEGVACSORAI MEGEMLÉKEZÉS AUER MIKLÓSRÓL (Saltzer Ernő köszöntője)     207

KÉPMELLÉKLET    213

 Magyar_Numizmatikai_Társulat_Évkönyve.jpg

 

Szólj hozzá!

A bejegyzés trackback címe:

https://penztortenet.blog.hu/api/trackback/id/tr385846009

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.